קביעת צו תשלומים בפשיטת רגל

מתי יועלה צו התשלומים?