מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 

מכירת דירת מגורים - הלכת כובשי

רעא 8233/08 ‏ ‏ מרגלית כובשי נ' עו"ד איל שוורץ

 

 

בפרשת כובשי עלתה השאלה האם כונס נכסים על מחצית דירת מגורים משותפת, יכול להגיש תביעה לפירוק שיתוף והאם הדירה תימכר כפנויה, או שבן הזוג של החייב יוכל להמשיך להתגורר בדירה כדייר מוגן.

 

בית המשפט העליון הוציא תחת ידו הלכה חשובה העוסקת במכירת בית מגורים כאשר מחצית מהבית שייך לאשת החייב.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי השיתוף בבית המגורים בין המבקשת לבין בעלה יפורק בדרך של מכירתו כפנוי, ולפיכך אשת החייב תצטרך להתפנות מהבית.

 

מדובר היה, בבית המשמש כביתו הפרטי של החייב והמוחזק בבעלות משותפת של אשת החייב ושל החייב, בחלקים שווים.

 

חשוב לציין כי אשת החייב לא נטלה חלק במעשי החייב כלפי נושיו, אשר הולידו את החוב, כלומר אין לייחס לה כל קשר לחובותיו של החייב.

 

 

 

בית המשפט העליון ראה לנגד עיניו את זכויותיה של אשת החייב, המתגוררת בבית ולפי פסק הדין של בית המשפט המחוזי תאלץ להתפנות מביתה, על לא עוול בכפה (הגם שכבעלת מחצית מזכויות הבעלות בבית, היא עתידה הייתה לזכות במחצית תמורת המכירה)

 

אשת החייב דרשה בערעור, כי במידה והבית יימכר, יש לאפשר לה להוסיף ולהתגורר בו כדיירת מוגנת ולמוכרו כתפוס.

 

 

הכרעת בית המשפט העליון:

 

בית המשפט העליון איזן בין: מחד גיסא, הבטחת זכות הקניין של הנושים  (המבקשים למכור את הבית וליהנות מתמורתו), ומאידך גיסא זכות משפחת החייב להישאר בביתה, כלומר, לגרום פגיעה מינימאלית ככל הניתן במשפחת החייב.

 

בסופו של דבר, נקבע כי בית המגורים יימכר כתפוס ותמורת המכירה תועבר לנושים בניכוי חלקה של אשת החייב בבעלות בו. אשת החייב תהיה לדיירת מוגנת של הנושים בבית המגורים, ועל כן, תהא זכאית להתגורר בבית ולא תיאלץ להתפנות.

 

 

נציין מספר נקודות:

 

  • פסק הדין פוגע בנושי החייב, כי דירה תפוסה שווה כשליש משוויה של דירה פנויה, ובנוסף, הביקוש לדירות תפוסות הינו מועט ביחס לדירות פנויות.

 

  • הלכת כובשי מתייחסת לנכסים הרשומים בטאבו, כלומר בלשכת רישום המקרקעין ורק נכסים מסוג בעלות או חכירה לדורות.

 

 

פסק הדין המלא:

 

http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/08082330-b04.htm