חוב נזיקי ופשיטת רגל

 חוב נזיקי ופשיטת רגל

ע"א 9782/05 ‏ ‏ יצחק טנג'י נ' אלון יוסי קריספין

 

פסק הדין בעניין קריספין בחן מקרה בו חוב נוצר בשל תביעה נזיקית של רשלנות ויחסו להליכי פשיטת רגל.

 

בנסיבות המקרה שנדון נקבע כי המזיק לא פעל בחוסר תום לב מן ההיבט של דיני פשיטת הרגל. הנתון החשוב ביותר, בהקשר זה הינו גילו של החייב בעת האירוע נשוא התביעה.

 

בעת האירוע היה החייב קרוב בגילו לגיל האחריות בנזיקין, שהוא 12 שנים. גם אם מבחינת האחריות בנזיקין אין נפקות במקרה דנא לגילו של החייב בזמן האירוע, בית המשפט קבע כי כאשר עוסקים בהליך פשיטת רגל יש ליתן לכך משקל שעה שהמבקש הינו המזיק ואף שהחוב הנזיקי הינו החוב היחיד. ביהמ"ש הרחיק לכת ואמר, מבלי לפסוק, כי אפילו היה מדובר במזיק בגיר ייתכן שלא היה בכך בלבד כדי למנוע הליך פשיטת רגל. הטלת אחריות נזיקית על קטין שגילו כ-13 שנים בעת ביצוע המעשה הנזיקי אינה מובילה למסקנה, כי מדובר בחוב שנוצר בחוסר תום-לב .

°

לפיכך, נקבע כי צדק ביהמ"ש המחוזי בהחליטו להכריז את החייב פושט רגל.

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם עו"ד רן אביר בטל' 058-7795257.