המועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 

 המועד להגשת תביעת חוב בהליכי פשיטת רגל

רעא  9181/08 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' נשר נפתלי

 

 

כידוע המועד להגשת תביעת חוב הינו 6 חודשים ממועד מתן צו הכינוס בעניינו של החייב (בפסיקה נקבע כי תינתן הארכת מועד גם למניית 6 חודשים ממועד פרסום ברשומות של צו הכינוס).

 

בעניין פסק הדין הנ"ל בית המשפט דן בסוגיה אימתי מתקיימים טעמים מיוחדים שיצדיקו את הארכת המועד להגשת תביעת חוב מטעם הבנק.

 

במקרה הנדון בית המשפט דחה את בקשת הבנק להארכת מועד (לאחר איחור של יומיים בלבד).

 

נקבע כי גם הנסיבות לפיהן מדובר בחוב בסכום גבוה של החייב לבנק ואיחור של זמן קצר כאמור, בעומדן לבדן, אינן מצדיקות מתן ארכה לבנק כאשר קיימות נסיבות כבדות משקל המטות את הכף לחובתו של הבנק.

 

  • מתן צו הכינוס עודכן בתיק ההוצאה לפועל שבין הצדדים כבר במועד צו הכינוס.

 

  • בנסיבות אלה סבר בית המשפט כי חזקה על הבנק כי ידע על מתן הצו עוד בטרם פרסומו.

 

  • השלכותיו של עדכון תיק ההוצאה לפועל כאמור מקבלות משנה תוקף "כאשר הגוף לו מיוחסת חזקת הידיעה הוא גוף גדול, חזק ומאורגן המשתמש בעורכי-דין".

 

  • דווקא בשל גובהו של סכום החוב אשר נתבע על ידי הבנק, מצופה ממנו כי יעמוד על המשמר וידקדק במועדים הקבועים בדין להגשת התביעה, שהרי מצויים בידיו הכלים המשפטיים והלוגיסטיים הדרושים לכך.

 

  • ההקפדה במועדים עם גופים גדולים ומאורגנים כגון תאגידים בנקאיים הינה מוצדקת הן משיקולי יעילות והן משיקולים של צדק חלוקתי.