מחיקת חוב
הסדר חוב
סגירת חוב
סגירת תיק
מחיקת חוב

 

דוגמאות אמיתיות להסדרי חובות בהוצאה לפועל:

 

ללקוחה של משרדנו היה תיק איחוד אשר פוזר, לבקשתה הגענו להסדרים עם כל הזוכים בתיקייה, להלן פירוט התיקים:

 

בנק הפועלים, חוב עדכני כ- 48,000 ₪, במסגרת הסכם פשרה עם הבנק שולם 20,000 ₪ לכיסוי החוב.

 

הוט מובייל, חוב עדכני כ- 7,000 ₪. במסגרת הסכם פשרה עם החברה שולם 4,800 ₪ לכיסוי החוב.

 

פלאפון, חוב עדכני כ- 8,000 ₪. במסגרת הסכם פשרה עם החברה שולם 6,300 ₪ לכיסוי החוב.

 

סה"כ חסכון ללקוחה בהסכמי הפשרה: 31,900 ₪, המהווים כמעט מחצית ממלוא חובותיה (63,000 ₪).
 

 לקוחה אחרת היתה מצוייה באיחוד תיקים משנת 2012 ושילמה מידי חודש 250 ש"ח, וביקשה לסגור את כל תיקיה על מנת לבטל את הגבלת לקוח מוגבל מיוחד בבנק, לבקשתה הגענו להסדרים עם כל הזוכים בתיקייה, להלן פירוט התיקים:

 

הזוכה חברה פרטית, חוב עדכני כ- 1,500 ₪, במסגרת הסכם פשרה שולם 800 ₪ לכיסוי החוב.

 

הזוכה היה אדם פרטי, חוב עדכני כ- 7,000 ₪. במסגרת הסכם פשרה שולם 4,200 ₪ לכיסוי החוב.

 

זוכה אדם פרטי, חוב עדכני כ- 12,500 ₪. במסגרת הסכם פשרה שולם 5,000 ₪ לכיסוי החוב.
 

זוכה חברת פרטית, חוב עדכני 45,000 ש"ח, במסגרת הסכם פשרה שולם 15,000 ש"ח לכיסוי החוב. 

 

סה"כ חסכון ללקוחה בהסכמי הפשרה: 41,000 ₪, המהווים כמעט שני שלישים ממלוא חובותיה (66,000 ₪).

 

 

 

 

 

ללקוח מבוגר כבן 70 היה תיק ישן בהוצאה לפועל, אשר מקורו בהלוואה ישנה שלא שולמה לבנק ע"ס קרן של כ- 15 אלף ש"ח. התיק היה פתוח מעל 15 שנים, וכעת הלקוח פנה למשרדנו כי חשש שהבנק ישים את ידו (ויעקל) קיצבה חודשית המשתלמת לחייב. יתרת החוב בתיק עמדה על סך של כ- 117 אלף ש"ח. לאחר מו"מ מתיש הסכים הבנק להפחית את החוב לסך של 20 אלף ש"ח במזומן. 

 

סה"כ חסכון ללקוח בהסכם הפשרה: 97,000 ₪, המהווים מעל 80% ממלוא החוב. 

חדש!! חינם!! קבל הצעת מחיר לסגירת כל התיקים