ביטול עיכוב יציאה מהארץ בפשיטת רגל

 

"משניתן נגד חייב צו כינוס, רשאי בית המשפט לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ; צו עיכוב היציאה יעמוד בתקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אם לא ביטל אותו בית המשפט קודם לכן."

 

סעיף 57א לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בעת שניתן נגד חייב צו כינוס כדבר שבשיגרה תעוכב יציאתו של החייב מהארץ, זאת בשונה מהליכים אזרחיים אחרים בא עותר המבקש סעד מסוים צריך להראות או להוכיח טענה כי החייב/הנתבע מתעתד לצאת מהארץ לצמיתות ועל כן מן הראוי להגביל את תנועתו.

 

עם זאת, נקבע לא אחת בפסיקה כי הליכי פשיטת הרגל אין מטרתם להעניש את החייב. מטרת עיכוב היציאה מהארץ למנוע מהחייב יציאה מהארץ לתקופה ארוכה או לצמיתות. 

 

כאשר החייב מבקש לצאת מהארץ לתקופה קצרה לשם הגשמת מטרה מוגדרת (כגון השתלמות מקצועית, ביקור אישי וכו') יש לאפשר לו לעשות כן, ואולם הנטל הוא על החייב לשכנע את בית המשפט כי אין בכוונתו להיעלם בחו"ל ואין ביציאתו מהארץ כדי להכביד על הליכי פשיטת הרגל.

 

עירבון / ערבות בנקאית/ ערבים

 

לבית המשפט יש סמכות להתנות את יציאת החייב מהארץ בהפקדת ערובה/עירבון כספי לפי שיקול דעתו ו/או ערבים להבטחת שובו של החייב ארצה.

 

בית המשפט רשאי לקבוע כי הגוף אשר מממן את יציאת החייב מהארץ צריך לממן גם תשלום כספי לטובת קופת הכינוס ו/או ערובה כספית להבטחת שובו של החייב ארצה. 

עיכוב יציאה מהארץ