רפורמה בפשיטת רגל

 

ראשית ובטרם פנייה להליכי פשיטת רגל ברצוני להדגיש כי עליך לבחון היטב האם פשיטת רגל מתאימה לך לאור מצבך או שאולי כדאי לך לטפל בחובות בדרך אחרת – בעניין זה ניתן לקבל ייעוץ בחינם.

 

בעבר תיקי פשיטת רגל היו עלולים להימשך שנים ארוכות מבלי שיהא בכך תועלת ממשית לכל הצדדים המעורבים:

 

  • החייב מצד אחד היה נהנה מעיכוב הליכים כנגדו, אך במקביל היה ממשיך לשלם בכל חודש כסף לכונס הרשמי במשך שנים ארוכות.

 

  • נושי החייב היו ממתינים זמן רב להחזר כספם, ולרוב לאחר כ- 10 שנים היו מקבלים 5-6 אחוזים מסכום החוב, אם בכלל.

 

  • המערכת מסביב התומכת בהליך: בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי, מנהל מיוחד – נותרו פעילים בתיק תוך בזבוז משאבים יקרים.

 

במטרה לייעל את ההליך בסוף שנת 2013 הושקה רפורמה שמטרתה העיקרית היא לקצר את הליך פשיטת הרגל ל- 4.5 שנים בלבד או 54 חודשים, בסופם יופטר החייב מחובותיו או יצא מההליך.

 

בתיקיי פשיטת רגל שחלה עליהם הרפורמה יחולו כמה שינויים המרכזיים:

 

  • הדיון הראשון בבית המשפט אשר בעבר עסק בהכרזת החייב "פושט רגל" או סילוקו מההליך נדחה כעת ל- 18 חודשים ממועד פתיחת התיק, ומהות הדיון השתנתה.

 

  •  לפני הדיון על המנהל המיוחד להכין תוכנית פירעון, זוהי תוכנית תשלומים למשך כל ההליך 4.5 שנים, אשר אם החייב יעמוד בה יימחקו כל החובות שבעברו והחייב יוכל לפתוח דף חדש בחייו.

 

  • תכנית הפירעון הינה תוצאה של בדיקות וחקירות שערך המנהל המיוחד של נכסי החייב ויכולתו הכלכלית והינה אישית לגבי כל חייב בהתאם לנסיבותיו האישיות.

 

  • בתקופה זו של 18 חודשים מכריע המנהל המיוחד בתביעות החוב שהוגשו ע"י הנושים בחייב.

 

  • בית המשפט יכול לאשר את תכנית הפירעון וכבר במעמד הדיון להעניק הפטר מותנה בביצוע תשלומים עד חלוף 4.5 שנים או 54 חודשים מתחילת ההליך.

 

יש לזכור כי אין הפטר ממזונות, מקנסות של המדינה, ומחובות שנוצרו במרמה. לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם עו"ד רן אביר בטל' 058-7795257.