הגבלות של מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

 הגבלות מוגבל באמצעים

ההגבלות הקיימות לחייב אשר מוכרז "מוגבל באמצעים" מוטלות על ידי רשם ההוצאה לפועל. נזכיר כי הכרזת "מוגבל באמצעים" מתרחשת בדרך כלל כאשר ניתן לחייב איחוד תיקים.

 

עיכוב יציאה מהארץ – רשם ההוצאה לפועל מונע מהחייב לצאת מהארץ על מנת שלא יברח מן הארץ תוך שהוא מותיר את בעלי החוב ללא יכולת לקבל את כספם.

 

הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי – הגבלה זו מונעת מהחייב לפתוח חשבונות בנק ולעשות שימוש בשיקים. בדרך זו מבקשים להגן על הציבור ולחסום את דרכו של החייב מליצור חובות חדשים או נוספים, לפתוח חשבונות בנק ולפזר שיקים ללא כיסוי

 

הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב – מניעת יכולת להשתמש בכרטיסי אשראי מטרתה להגביל את התחייבויות החייב, על מנת שלא לאפשר יצירת חובות.

יצוין כי בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, בנק לא יסרב, סירוב בלתי סביר, לבקשת לקוח לנהל את חשבונו ולבצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה, לקבל כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986, שחיוב חשבון הלקוח בבנק בו הוא חיוב מיד, ולקבל כספומט.

 

הגבלת רשם החברות – הגבלה מלהקים חברה, או להיות בעל עניין בחברה, בעל מניות וכו'. מטרת הגבלה זו הינה לחסום את התנהלותו העסקית של החייב, ולא לאפשר לו להקים עסקים חדשים המאוגדים בצורה של חברה בע"מ, כדי שגם לא יווצרו חובות נוספים על שם העסק.

לשאלות נוספות ומידע נוסף התקשר לעו"ד רן אביר בטל' 058-7795257