הפטר מיידי

הפטר למוגבלים באמצעים

פש"ר 5147/04 הילר נגד כונס הנכסים:

 

  • מוסד ההפטר לאלתר או "ההפטר האוטומטי" התווסף לפקודה רק בשנת 1996 במסגרת חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 3) , ומטרתו הייתה לחזק את אינטרס החייב לפתוח דף חדש בחייו.

 

  • כאמור, הטעם המרכזי בגינו יש לתת צו הפטר לאלתר הוא הטעם של העדר תועלת לנושים.

 

  • מושג זה של העדר תועלת לנושים נבחן לאור הטעמים הכלליים בגינם יש להיעתר לבקשת הפטר. טעמים אלו כוללים שיקולים של נסיבות אישיות של החייב, של עמדת הנושים, היקף החובות המדובר וכמות הנושים וכן עיקרון תום הלב בו נדרש החייב לעמוד במסגרת ההליך.

 

  • עיון בפסיקה מלמד כי המקרים בהם מצא לנכון בית המשפט להיעתר לבקשת הפטר לאלתר הנם מקרים בהם כונס הנכסים  תמך בבקשה  או שהתקיימו נסיבות חריגות במיוחד אשר הצדיקו היענות לבקשה. 

 

על בית המשפט לנקוט ביד זהירה בשימוש במנגנון ההפטר לאלתר, שמא יהווה הוא כלי באמצעותו יוכלו חייבים להימלט מפירעון חובותיהם לנושים השונים ובכך לקפח את זכויותיהם.