הסדר נושים בפשיטת רגל

הסדרי נושים בפשיטת רגל  

 

כידוע פקודת פשיטת הרגל קובעת כי לשם אישור הסדר נדרש כי רוב מסוים של הנושים, מבחינה מספרית ומבחינת שיעור הנשייה (רוב של נושים המחזיקים לפחות 75% מסך החובות), יסכים להסדר (סעיף 34(א) לפקודה), לפיכך יש לקבל את עמדת כל נושה, בדרך כלל באמצעות אסיפת נושים.
 

לעיתים ניתן להסתפק בעמדות כתובות של הנושים, אך לכל הפחות יש לערוך רשימה של הנושים, סכומי הנשייה של כל נושה ונושה וציון חלקו היחסי של הנושה מכלל הנשייה.

 

כאשר אין הסכמה פה אחד בעניין חובה על בית המשפט לקיים דיון בהצעת ההסדר.
 

בית המשפט אינו "חותמת גומי" והבקשה לאישור ההסכם נתונה לשיקול דעתו האם לאשר הסדר נושים ואין הוא כפוף לגורם כלשהו בעניין, ניתן לא לאשר הסכם אף שהושג ברוב הדרוש לפי החוק, אם בית המשפט סבור כי עמדתו של נושה הובאה בחוסר תום לב, או כי ההסכמה אינה משקפת את רצון הרוב.