חינם!! שיחת ייעוץ, איך ניתן לבטל הגבלת רישיון במהירות?

התקשר לסיוע

 ביטול הגבלת רישיון נהיגה

 

לאחר כחצי שנה מביצוע המסירה בתיק הזוכה יכול להטיל על החייב, בתנאים מסוימים, הגבלות כגון: יציאה מהארץ, הגבלת בנק ישראל, הגבלה מלחזיק/לחדש רישיון נהיגה וכו', וזאת על מנת לפעיל לחץ נוסף על החייב שיפעל לשלם את החוב.

 

חוק ההוצאה לפועל בפרק ו1 מקנה סמכות לרשם ההוצאה לפועל להטיל על חייבים הגבלות של : קבלת דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, לקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל, עשיית שימוש בכרטיסי חיוב/אשראי, הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד, לקבל/להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

 

כידוע במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטים כנגד חייב בתיק הוצאה לפועל ישנן גם הגבלות בהן הגבלה מלחדש רישיון נהיגה במשרד הרישוי.

הגבלה זו מוטלת על חייבים המשתמטים מתשלום החוב או החובות שלהם בתיקיי ההוצאה לפועל.

 

יש לזכור כי ההגבלות באו לעולם בעקבות ביטול מאסרים לחייבים, כלומר מדובר במהלך הומאני ביסודו של המרת מאסר בהגבלות פחות קשות על התנהלות החייב, וכל זאת לאלצו להסדיר את החוב לזוכה.

 

הדין אינו מקל ראש בפגיעה קשה זו המוטלת על החייב בעקבות הגבלת רישיון הנהיגה שלו והוא קובע מספר מנגנוני הגנה לחייב טרם הטלת ההגבלה:

 

  • צריכה להיות מסירה "מלאה" לחייב - כלומר אם מסירת האזהרה לחייב בתיק בוצעה באמצעות הדבקה, לא ניתן להטיל עליו הגבלות, וזאת כדי לוודא כי החייב מודע לחוב טרם הטלת ההגבלות כנגדו.

 

  • צריכים לחלוף 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה לחייב – לשם השוואה הליכים אחרים כגון עיקולי בנק יכולים להינקט בחלוף 30 ימים ממסירת האזהרה לחייב, ואולם נוכח חומרת ההגבלות הדין מאפשר לחייב 5 חודשים נוספים על מנת שיפעל במסגרת זמן זה לכסות את החוב או לפחות שיפעל באורח שיחשב כשיתוף פעולה עם ההוצאה לפועל.

 

  • נקיטת הליכי מידע – טרם הגבלות מצופה מהזוכה כי ינקוט בהליכים פחות חמורים וכי יבקש לברר מידע על החייב ממוסדות שונים על מנת לעקל את רכושו ו/או משכורתו.

 

  • התראה – טרם כניסת ההגבלות לתוקף ניתן לחייב התראה וארכה נוספת של 30 ימים לפעול כדי לבטל את ההגבלות הנ"ל.

 

  • הגבלת רישיון נהיגה לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב עקב נכותו או נכות בן משפחה התלוי בו

 

 

 

ניתן לבטל הגבלה זו !!

 

א. ישנם עילות בחוק שמאפשרות ביטול של ההגבלה, כגון מצב רפואי של החייב הדורש רישיון נהיגה לשם ניוד החייב, כמפורט בחוק ההוצאה לפועל.

 

ב. כאשר החייב משתף פעולה עם ההוצאה לפועל, בתנאים מסוימים ניתן לבקש להסיר את ההגבלה.

 

ג. במסגרת הליכי פשיטת רגל, תבוטל הגבלת רישיון נהיגה, לפי פסיקת בית המשפט העליון (קרא עוד...).

 

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם עו"ד רן אביר בטל' 058-7795257.