פריסת חוב עבר בתיק הוצאה לפועל מזונות

 פריסת חוב עבר בתיק הוצאה לפועל מזונות

 

לרשם ההוצאה לפועל סמכות הנתונה לו לפי סעיפים 69 (ד) ו - (ה) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ"), להורות על הפניית בקשת חייב לפריסת חוב עבר במזונות, לבית המשפט לענייני משפחה.

 

בסעיפים  69 (ד) - (ה) לחוק ההוצל"פ נקבע כי יכול רשם ההוצאה לפועל, אם ראה הצדקה לכך, להפנות את בעלי הדין לבית המשפט  כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו. (ה)  הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, על מזונות שנפסקו בשל תקופה שקדמה  למתן  פסק הדין או  על  תשלומי מזונות שהצטברו בשל  אי פרעון במועד, והכל מטעמים  מיוחדים שיירשמו".

 

רשם הוצאה לפועל רשאי בהתאם לאמור בחוק ההוצאה לפועל לפרוס את החוב הפסוק בתיק לשיעורים, אולם, בתיק מסוג "מזונות" סמכות רשם ההוצאה לפועל הינה אך ורק בהפנית הצדדים לביהמ"ש המוסמך שהינו לרוב ביהמ"ש למשפחה לפריסת חוב מזונות עבר.

 

הטעמים להיעתר לבקשה בעניין זה נקבעו בפסק דין רע"א 4905/98, גמזו נ' ישעיהו, וזאת כאשר החייב מוכיח כי זכות הזוכה למזונות פוגעת בקיום האנושי או ביכולת הקיום הבסיסי של החייב.

 

סמכות זו של הרשם הינה חריגה וראוי שתעשה בזהירות מרבית על מנת שלא לעודד השתמטות או אי מילוי אחר פסקי דין מסוג מזונות.

 

 

על רשם ההוצאה לפועל לבחון את יכולתו המעשית של החייב לפרוע את החוב תוך בדיקה האם המצב הנוכחי עלול לגרום לחייב פגיעה בכבודו כמי שרעב ללחם, לא יכול לקבל טיפול רפואי, או כאחד שמתנהל בתנאים משפילים או שאינם ראויים.

מאמרים בנוספים לגבי מזונות: