פיצוי לחייב ע"ס 12 אלף ש"ח בהוצאה לפועל

חייב בהוצאה לפועל הגיש תביעה בגין נזקים שנגרמו לו מאי עדכון החוב בתיק ההוצאה לפועל מסוג מזונות. בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה ופסק לחייב פיצויים בסך של 12 אלף ש"ח (+הוצאות 5000 ש"ח)