ביטול הענקה פשיטת רגל

 

תשלומים בפועל לקופת פשיטת רגל

 

התשלומים לכונס הנכסים עברו הקלה/רפורמה. בעבר היה צריך לקבל שוברי תשלום ולשלמם בדואר. 
 

כיום ניתן דרך אתר אינטרנט בכתובת כאן, או שניתן להגיע לבנק מזרחי טפחות ובעזרת מספר זהות ומספר התיק פר

ניתן לשלם ישירות בסניף הבנק.