ביטול קבוע של צו עיכוב יציאה מן הארץ

בפסק דין מיום 30.4.15 של כב' רשמת ההוצאה לפועל, דנה הרשמת בבקשת חייב לביטול גורף של צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות.

במקרה שנדון, אף אם החייב משלם את המזונות השוטפים כסדרם, ואף אם בתיק אין יתרת חוב שהיא, הרי שבהתאם להלכה שנקבעה, עדיין גוברת זכותם של הקטינים לתשלום מזונותיהם על זכותו של החייב לחופש התנועה, בפרט משמדובר בילדים רכים בשנים.

הרשמת קבעה כי לשם ביטול קבוע וגורף של עיכוב היציאה על החייב להציע ערובה מתאימה שתבטיח את תשלום החוב העתידי בתיק, כגון עיקול מקרקעין, עיקול על זכויות כספיות אחרות וכו', ערובה בנקאית מחשש כי החייב לא יחזור ארצה.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags