הפטר לחייבים "מוגבלים באמצעים" בהוצאה לפועל

נכנס לתוקף תיקון לחוק ההוצאה לפועל אשר יקנה הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל, בדומה להליך המתנהל בהליכי פשיטת רגל.

לשכת ההוצאה לפועל הוקמה בעיקרה על מנת לאפשר לזוכה לממש את החוב ולקבל את כספו מהחייב במהירות וביעילות האפשרית.


בפועל, נוכח מוסד "מוגבל באמצעים" ואיחוד תיקי החייב במסגרתם משלם החייב סכום נמוך ביחס למלוא חובו, יוצא כי מערכת ההוצאה לפועל מתמודדות ועוסקת גם עם חייבים חדלי פרעון.


חייבים מוגבלים באמצעים יכולים במשך שנים רבות לשלם 150-200 ₪ מבלי שיהא בכך תועלת לא להם ולא לזוכים.


כלומר, עולה כי לעיתים מדובר בהליכים המקבילים להליכי פשיטת הרגל (נוכח העובדה כי החייבים חדלי פרעון)


החוק המוצע בא ליתן פתרון והפטר לחייבים "מוגבלים באמצעים" המצויים בהוצאה לפועל שנים רבות ללא כל תכלית ממשית.


מהלך ההפטר אמור לייעל גם את מערכת ההוצאה לפועל ולסגור עשרות אלפי תיקי איחוד ישנים המצויים בהוצאה לפועל.


התיקון המוצע יאפשר לרשמי ההוצאה לפועל, לאחר תהליך מסוים, ליתן הפטר לחייבים אלה.


רשות האכיפה והגבייה תבדוק מי הם החייבים העומדים בקריטריונים בדין לקבלת הפטר ותסב את תשומת ליבם לענין.


תנאי הזכאות:


• היות החייב מוגבל באמצעים במשך ארבע השנים האחרונות;


• סך חובותיו בהוצאה לפועל אינו עולה על 400,000 שקלים בתיק יחיד ועד 800 אלף ש"ח במספר תיקים;


• לחייב אין נכסים הניתנים לעיקול למעט משכורת;


• לא מתנהלים הליכי פשיטת רגל בעניינו של החייב;


• החייב עומד, ככלל, בצו התשלומים שנקבע לו, לפחות בשלוש שנים האחרונות.


Featured Posts
Recent Posts