נדחתה תביעת העירייה למכירת בית חייבים

רשם ההוצאה לפועל בתל אביב דחה בקשת העירייה למימוש בית מגורים של חייבים בשל חוב ארנונה של 330 אלף ש"ח.

הרשם קבע כי העירייה לא הסדירה מקום מגורים חלופי לחייבים לפי דרישת החוק, יתרה מכך הרשם קבע כי בטרם חתימת הממונה על הגבייה על כתב הרשאה עליו להשאיר דירה לשימוש החייב ובני ביתו, ורק לאחר מכן רשאי הממונה על הגבייה לחתום על כתב הרשאה לשם מימוש הנכס כלומר מכירתו בלשכת ההוצאה לפועל.

החלטה מיום 2.2.15, בתיק הוצאה לפועל 01-06367-33-7, כב' הרשם עוזי מאיר.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags