בוטל לשנתיים עיכוב יציאה מהארץ של פושטת רגל

בצעד נדיר, ובניגוד לעמדת כונס הנכסים הרשמי והמנהל המיוחד בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת חייבת המצוייה בהליכי פשיטת רגל להצטרף לבעלה לשליחות במשך שנתיים באיטליה. בית המשפט קבע כי במקביל על החייבת לגרום לתועלת ממשית שתצמח לנושים מיציאתה מהארץ (פש"ר 15040-06-15).

ואכן התשלום החודשי לנושים הועלה לסך של 1000 ש"ח במקום 200 כפי שנקבע בצו הכינוס לחייבת.

בית המשפט קבע כי צו עיכוב היציאה יבוטל בתנאי שהחייבת תמציא שני ערבים, תסכים להגדלת צו התשלומים כאמור ותתחייב להגיע ארצה לחקירה אם תזומן ע"י המנהל המיוחד.

נקבע כי מדובר במקרה שנסיבותיו חריגות וכי אי יציאת בני הזוג לשליחות תגרום לקנס של 100,000 ש"ח.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags