ביהמ"ש: "לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להפחית הפרשי הצמדה למדד וריבית אף בבקשה לביצוע פסק דין..

בפסק דין מיום 3.5.15 בתיק 13541-03-15 חטאב נ' גיל קיבל כב' השופט עודד מאור ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל ופתח פתח להפחתת החוב בתיק הלכה למעשה נוכח שיהוי ו/או חוסר תום לב מצד הזוכים.

פסק דין שניתן בשנת 2003 ע"ס כ- 80 אלף ש"ח הוגש לביצוע בהוצאה לפועל לאחר כ- 8 שנים ובאותו הזמן החוב טפח פי שלושה לסך של מעל 240 אלף ש"ח.

רשמת ההוצאה לפועל קבעה בהחלטתה כי אין לה הסמכות להפחית גובה הריבית שנצברה בתקופה זו שהחוב טפח, ועל החלטתה זו הוגש הערעור.


כב' השופט קיבל את הערעור בקבעו כי חוסר תום לב של הזוכה בנקיטת הליכים (או בהמנעות מנקיטת הליכים לשם צבירת ריביות - הערה זו אינה מוזכרת בפסק הדין) יכול להשליך על תפיחת החוב עקב צבירת הפרשי הצמדה וריבית.


בסופו של דבר התיק הוחזר לרשמת לבחון האם יש מקום להפחית את ריבית הפיגורים - דהיינו האם העיכוב הרב של הזוכים בפתיחת התיק לאורך שנים ארוכות נגוע בחוסר תום לב או שישנה סיבה ראויה לאי נקיטת הליכי גבייה.

Featured Posts
Recent Posts