הצעת חוק חדש: חוק חדלות פירעון

מוצע לאחד את הדינים ואת המוסדות וההליכים העוסקות בחייבים שנקלעו לחובות כספיים. החוק החדש בעיקרו בא לבטל את הפיצול הקיים כיום בין רשויות והליכי ההוצאה לפועל ורשויות הליכי פשיטת רגל (ראינו התחלת מגמה בעניין באימוץ מושג "ההפטר" בהוצאה לפועל כיום לפי החוק החדש):


  1. איחוד החקיקה - החוק המוצע יאחד בחוק אחד את כל החוקים העוסקים כיום בדיני חדלות פירעון (חוק ההוצאה לפועל, פקודת פשיטת הרגל ועוד ).

  2. איחוד הליכים - כל ההליכים בעניינו של החייב, יהיה תחת קורת גג אחת, בניגוד למצב כיום שחלק מההליכים מתנהלים במסגרת ההוצאה לפועל, וחלק בהליכי פשיטת רגל.

  3. בית משפט אחד – בית משפט השלום ידון בכל ענייני חדלות הפירעון, ולא כפי כיום שההליכים בפשיטת רגל מתנהלים במחוזי.

  4. רשות אחת – רשות חדשה תחליף את הרשויות : רשות האכיפה, כונס הנכסים.

  5. סיווג החייב – הדין מבקש לסווג חייבים: אנשים תמימים שנקלעו לחובות, חייבים נוכלים או סרבנים, הינם כאלו שמסתירים רכוש ו/או מסרבים לשלם את חובם או חלק ממנו לנושים.

  6. עיקול מיטלטלין - החוק יבטל בהדרגה את הליכי עיקול מיטלטלין תוך אמירה מפורשת כי מדובר בהליך שאינו יעיל לצרכי גבייה.

  7. אחריות בן זוג לחובות – הנכסים שנצברו בתקופת הנישואין שייכים לשני בני הזוג בחלקים שווים.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.