בית המשפט העליון ביטל הלכת גויסקי בדיני שטרות

בית המשפט העליון ביטל את הלכת גויסקי, לפיה אוחז בעד ערך גובר על המושך שלא קיבל תמורה. לקוח שילם בשיק עתידי לספק כנגד סחורה, הספק מסר את השיק לבנק כנגד מזומן, אך הסיחור אינו תקין למשל חתימה שאינה זהה, כך שהבנק אינו אוחז כשורה אלא אוחז בעד ערך. הספק לא סיפק ללקוח את הסחורה המובטחת והשיק בוטל.


האם הבנק יזכה בתביעת השיק? עד עתה המצב המשפטי היה לטובת הבנק, אך פס"ד חדש שינה את הההלכה ועתה הלקוח גובר (רע"א 8301/13, מיום 24.11.2015).

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags