נעצרת בגין חוב ? טכנולוגיה יכולה לעזור

בלשכות ההוצאה לפועל הותר שימוש בשיחות ועידה/וידאו קונפרס על מנת להקל על חייבים, ולקיים דיון במהירות. לפני מספר ימים, חייב שנעצר בגין חוב מזונות בלשכת הוצאה לפועל באילת הובא באופן מיידי בפני רשם באמצעות ווידאו קונפרס, כאשר הרשם היה מצוי בלשכה בבאר שבע ובכך מעצרו קוצר במספר ימים !!


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square