הפטר ראשון בהוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשת הפטר בפעם הראשונה, ודחה התנגדויות בלתי סבירות של הזוכה. לפסק הדין

הפטר בהוצאה לפועל

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square