הפטר ראשון בהוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשת הפטר בפעם הראשונה, ודחה התנגדויות בלתי סבירות של הזוכה. לפסק הדין

הפטר בהוצאה לפועל

Featured Posts