כיצד יקבע צו תשלומים בפשיטת רגל - דוח חריס

פורסמו קריטריונים והנחיות שאימץ משרד המשפטים, כפי שנקבעו בוועדת חריס לקביעת גובה צו התשלומים החודשי בהליכי פשיטת רגל. מעבר להנחיות
Featured Posts