כיצד יקבע צו תשלומים בפשיטת רגל - דוח חריס

פורסמו קריטריונים והנחיות שאימץ משרד המשפטים, כפי שנקבעו בוועדת חריס לקביעת גובה צו התשלומים החודשי בהליכי פשיטת רגל. מעבר להנחיות
Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square