חייב תושב חוץ - שים לב

חדש בהוצאה לפועל, הזוכה בתיק או עורך דין יכולים כעת לקבל דיווח (אונליין) כאשר חייב תושב חוץ נכנס לארץ, על מנת שיפעלו כנגדו!!! לגביית החוב, בעיקר הדברים אמורים, לגבי הטלת עיכוב יציאה מהארץ או הגבלה יציאה מהארץ לגבי חייבים שעד עתה לא הייתה כנגדם מסירת אזהרה.


Featured Posts